Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư

Website kynangcntt.info cam kết tôn trọng quyền riêng tư của mọi người khi tham gia vào Websitepo

1. Những thông tin cá nhân kynangcntt.info thu thập

Đối với thông tin của bạn : Bạn không phải yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân khi viếng thăm trang.

Tập tin Cookie: kynangcntt.info chỉ sử dụng cookie để nhận ra bạn khi bạn đang viếng thăm trang web, tập tin này giúp xác định việc sử dụng và phục vụ bạn tốt hơn.

2. kynangcntt.info sử dụng các thông tin thu thập được như thế nào?

Cam kết không sử dụng dữ liệu thu thập từ người dùng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trừ kynangcntt.info . Ngoại trừ những trường hợp liên quan đến Pháp luật.

• Khi được bạn cung cấp thông tin để chuyển cho một tổ chức, đơn thị thứ 3 kynangcntt.info sẽ tạo những ràng buộc để bên thứ 3 tôn trọng chính sách bảo mật.

3. Bảo mật
Thông tin cá nhân của bạn là một trong những tài sản quan trọng nhất đối với kynangcntt.info. Nó được bảo mật trong trung tâm dữ liệu của kynangcntt.info và chỉ được truy cập khi cần kiểm tra nhận dạng thông tin cá nhân để thực thi chính sách về Chính sách riêng tư này.