Nền Tảng Thiết Kế – Quản Trị Website Quan Trọng Như Thế Nào ?

Nền tảng Thiết kế Website :

Nền tảng dùng Thiết kế Website rất quan trọng. Nền tảng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các vấn đề sau :

+ Tối ưu SEO Google, Quảng cáo Từ khoá

+ Dễ dàng thay đổi, cập nhật tính năng mới.

+ Đơn giản hoá trong việc quản lý, chỉnh sửa Nội dung Website.

+ Sự phụ thuộc vào Đơn vị thiết kế.

Lời khuyên :

Anh, chị em nên Lựa chọn hoặc đưa ra Yêu cầu Website được Thiết kế trên các nền tảng MỞ như :

+ WordPress

+ Joomla

Các nền tảng trên là nền tảng mở, được cộng đồng Lập trình viên trên khắp thể giới Đóng góp, Hỗ trợ và Phát triển liên tục. Do đó sẽ nhận được nhiều lợi điểm hơn như :

+ Chi phí thiết kế hợp lý

+ Tương thích và Tối ưu tốt cho SEO Google, Quảng cáo Từ khoá.

+ Dễ dàng thay đổi, cập nhật tính năng mới, giao diện mới.

+ Không phụ thuộc vào đơn vị Thiết kế về :

  • Quản lý nội dung, hình ảnh.
  • Chỉnh sửa và Phát triển tính năng. ( Hơn 90% các Lập trình viên, Thiết kế Website đều có thể sử dụng và chỉnh sửa với WordPress hay Joomla )
  • Hosting : Có thể sử dụng bất kỳ gói Hosting từ bất kỳ nhà cung cấp nào.

Những vấn đề Phụ thuộc vào Đơn vị thiết kế khi sử dụng nền tảng ĐÓNG của riêng đơn vị Thiết kế phát triển. Dễ dẫn đến các phát sinh chi phí bất hợp lý về sau.
Ví dụ :
Sau 1 thời gian Website hoạt động anh Tiến, có nhu cầu thay đổi tính năng. Nếu sử dụng nền tảng đóng, bên Thiết kế báo giá thế nào thì anh Tiến gần như phải chấp nhận như vậy. Vì nền tảng ĐÓNG, nên anh Tiến không thể tìm kiếm đơn vị / cá nhân khác thực hiện, thiết kế lại thì chi phí lại mất thêm.

Các vấn đề khác như khi :
+ Muốn giảm chi phí Hosting.
+ Thay đổi, chỉnh sửa, nâng cấp tính năng

Đều có thể gặp vấn đề tương tự khi dùng nền tảng ĐÓNG.