BoxLayout trong Java Swing

Cách sắp xếp các Component của BoxLayout. Giống như cách bạn sắp xếp các chiếc hợp chồng lên nhau theo chiều dọc hoặc nằm kề nhau theo chiều ngang. Hãy đi vào một Ví dụ xây dựng ứng dụng đơn giản bao gồm : + 1 JLabel : ” BoxLayout Java Swing – kynangcntt.info” + … Read moreBoxLayout trong Java Swing