Hướng dẫn cài đặt Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu MySQL Server

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ( Database Management System – DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ … Read moreHướng dẫn cài đặt Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu MySQL Server