Cài đặt Unikey – Chrome với Terminal

Trên Windows chúng ta đã quá quên thuộc với việc tìm ứng dụng trên Internet tải về và Duoble Click vào file thực thi ( exe, msi… ) để cài đặt một ứng dụng…. Nhưng trên Ubuntu / Linux thì phương pháp để cài đặt một ứng dụng có sự khác biệt. Sự khác biệt này … Read moreCài đặt Unikey – Chrome với Terminal