FlowLayout trong Java Swing

FlowLayout là layout mặc định trong Java Swing. FlowLayout có cách sắp xếp các thành phần trong giao diện giống với cách mà bạn viết trên giấy, chữ này kế tiếp chữ kia và hết hàng thì xuống dòng 😉 Chúng ta cùng đi vào một ví dụ đơn giản : Xây dựng ứng dụng … Read moreFlowLayout trong Java Swing