Thiết kế giao diện hiển thị – truy vấn Database

Bài này, chúng ta sẽ đi thiết kế Giao diện như hình dưới :   Cửa sổ này, sẽ hiển thị bảng của Database. Đồng thời cung cấp các thành phần căn bản để truy vấn Database. Tạo Java Class : giaodien, tiến hành thiết kế giao diện như hình trên.   package thongtinxe; import … Read moreThiết kế giao diện hiển thị – truy vấn Database