GridLayout trong Java Swing

GridLayout quản lý, sắp xếp các thành phần giao diện vào một bảng với các ô bằng nhau. Giống như cách ta sắp xếp từng quân cờ vào bàn cờ vậy 😉 Ví dụ : Xây dựng chương trình như hình sau : Code chương trình :  package kynangcntt.info; import java.awt.BorderLayout; import java.awt.Container; import java.awt.FlowLayout; … Read moreGridLayout trong Java Swing