Bài tập : Kế thừa

Để củng cố kiến thức với bài học trước, trong bài này kynangcntt.info tiếp tục giới thiệu đến các bạn một bài tập liên quan đến phần kiến thức lý thuyết Kế Thừa như sau. ĐỀ BÀI 1:  Một thư viện cần quản lý các tài liệu bao gồm, Sách, Tạp chí, Báo + Mỗi tài … Read moreBài tập : Kế thừa