Tổng kết Hướng đối tượng – Lập trình Giao diện với Java

Trong bài viết này kynangcntt.info sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết bài tập.   YÊU CẦU: 1. Định nghĩa IMedia với phương thức tính tiền thuê trả về số tiền thuê = số ngày thuê * 5000 2. Xây dựng lớp MultiMediaItem với các thuộc tính và phương thức như hình, hiện thức giao diện … Read moreTổng kết Hướng đối tượng – Lập trình Giao diện với Java

Lập trình Giao diện với Java Swing

Java Swing là gì ? Java Swing là một phần của tập hợp các thành phần GUI hổ trợ việc xây dựng và phát triển các ứng dụng Desktop còn gọi là Java Foundation Classes ( JFC ). Java Swing được dùng để tạo ra các ứng dụng với giao diện gọn nhẹ và độc … Read moreLập trình Giao diện với Java Swing