Cơ sở dữ liệu trong Java sử dụng JDBC

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được sử dụng phổ biến bởi tính năng và ưu điểm vượt trội. Database là một tập hợp thông tin có cấu trúc được liên kết với nhau. JDBC ( Java Database Connectivity ) là một API ( Application Programming Interface ) tiêu chuẩn dùng để … Read moreCơ sở dữ liệu trong Java sử dụng JDBC

Tạo các phương thức truy vấn Cơ sở dữ liệu

Sau khi tạo kết nối tới Cơ sở dữ liệu thông qua JDBC ở bài trước. Bài này chúng ta sẽ thực hiện tạo các phương thức truy vấn Cơ sở dữ liệu đơn giản như : Insert, Update, Delete. Ở bài viết này, chúng ta sẽ xem và chạy code chương trình trước sau đó … Read moreTạo các phương thức truy vấn Cơ sở dữ liệu