Xử lý sự kiện trong Java Swing

Sự kiện ( Event ) là gì ? Sự kiện trong chương trình, là một sự thay đổi trạng thái của đối tượng do người dùng tương tác trên giao diện chương trình tạo ra. Ví dụ như việc nhập ký tự thông qua bàn phím, nhấn vào một button… Tiếp theo, chúng ta sẽ … Read moreXử lý sự kiện trong Java Swing

GridLayout trong Java Swing

GridLayout quản lý, sắp xếp các thành phần giao diện vào một bảng với các ô bằng nhau. Giống như cách ta sắp xếp từng quân cờ vào bàn cờ vậy 😉 Ví dụ : Xây dựng chương trình như hình sau : Code chương trình :  package kynangcntt.info; import java.awt.BorderLayout; import java.awt.Container; import java.awt.FlowLayout; … Read moreGridLayout trong Java Swing

BorderLayout trong Java Swing

BorderLayout chia giao diện Container thành 5 phần Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung tâm và các Component được sắp xếp vào từng phần được chia. Ví dụ : Xây dựng ứng dụng có 5 JButton ( North, West, East, South ) Sắp xếp các thành phần trong giao diện sử dụng BorderLayout. Code chương trình : … Read moreBorderLayout trong Java Swing

BoxLayout trong Java Swing

Cách sắp xếp các Component của BoxLayout. Giống như cách bạn sắp xếp các chiếc hợp chồng lên nhau theo chiều dọc hoặc nằm kề nhau theo chiều ngang. Hãy đi vào một Ví dụ xây dựng ứng dụng đơn giản bao gồm : + 1 JLabel : ” BoxLayout Java Swing – kynangcntt.info” + … Read moreBoxLayout trong Java Swing

Layout trong Java Swing

Layout trong Java Swing là sự sắp xếp các thành phần JComponent bên trong Container theo từng phương cách nhất định. Tác vụ sắp xếp nói trên được thực hiện tự động bởi Layout Manager. Bài viết về các lớp Layout Manager căn bản trong Java Swing : FlowLayout BoxLayout BorderLayout GridLayout

FlowLayout trong Java Swing

FlowLayout là layout mặc định trong Java Swing. FlowLayout có cách sắp xếp các thành phần trong giao diện giống với cách mà bạn viết trên giấy, chữ này kế tiếp chữ kia và hết hàng thì xuống dòng 😉 Chúng ta cùng đi vào một ví dụ đơn giản : Xây dựng ứng dụng … Read moreFlowLayout trong Java Swing

Lập trình Giao diện với Java Swing

Java Swing là gì ? Java Swing là một phần của tập hợp các thành phần GUI hổ trợ việc xây dựng và phát triển các ứng dụng Desktop còn gọi là Java Foundation Classes ( JFC ). Java Swing được dùng để tạo ra các ứng dụng với giao diện gọn nhẹ và độc … Read moreLập trình Giao diện với Java Swing