Java Swing JCheckBox

Danh sách bài viết về thành phần giao diện Java Swing : JTable JRadioButton JCheckBox JList JComboBox Trong bài viết này kynangcntt.info hướng dẫn các bạn cách thức sử dụng điều khiển JCheckBox được minh họa như trong hình sau:   Chương trình trên thực hiện chức năng hiển thị những sở thích được người dùng … Read moreJava Swing JCheckBox