Java Swing JList

Danh sách bài viết về thành phần giao diện Java Swing : JTable JRadioButton JCheckBox JList JComboBox Trong bài viết này kynangcntt.info sẽ hướng dẫn các bạn một số các chức năng của JList được mô tả như trong hình sau:   Bài này hướng dẫn các bạn xây dựng một cửa sổ chứa hai  điều … Read moreJava Swing JList