Java Swing JRadio Button

Danh sách bài viết về thành phần giao diện Java Swing : JTable JRadioButton JCheckBox JList JComboBox Trong bài viết này kynangcntt.info sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng của điều khiển JRadioButton được minh họa như trong hình sau:   Chương trình trên hiển thị giới tính được chọn bởi người sử dụng … Read moreJava Swing JRadio Button