Giải bài tập : Kế thừa

Trong bài này kynangcntt.info hướng dẫn các bạn cách giải quyết ĐỀ BÀI 1 ở phần 2. Trong Netbean IDE, tạo mới một project đặt tên là QLyThuVien. Tiếp đến các bạn cần xây dựng lớp cha là TaiLieu chứa các thuộc tính chung cho các lớp Sách, Báo, Tạp chí như sau: package kynangcntt.info; /** * * @author kynangcntt.info */ … Read moreGiải bài tập : Kế thừa

Bài tập : Kế thừa

Để củng cố kiến thức với bài học trước, trong bài này kynangcntt.info tiếp tục giới thiệu đến các bạn một bài tập liên quan đến phần kiến thức lý thuyết Kế Thừa như sau. ĐỀ BÀI 1:  Một thư viện cần quản lý các tài liệu bao gồm, Sách, Tạp chí, Báo + Mỗi tài … Read moreBài tập : Kế thừa