Tổng kết Hướng đối tượng – Lập trình Giao diện với Java

Trong bài viết này kynangcntt.info sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết bài tập.   YÊU CẦU: 1. Định nghĩa IMedia với phương thức tính tiền thuê trả về số tiền thuê = số ngày thuê * 5000 2. Xây dựng lớp MultiMediaItem với các thuộc tính và phương thức như hình, hiện thức giao diện … Read moreTổng kết Hướng đối tượng – Lập trình Giao diện với Java