Remmina Remote Desktop Client – Ứng dụng điều khiển Desktop trên Ubuntu

Mặc định Remina Remote Desktop Client được cài đặt sẳn trên Ubuntu. Đây là ứng dụng hổ trợ việc điều khiển Desktop từ xa tốt nhất trên Ubuntu với ưu điểm hổ trợ nhiều giao thức khác nhau trên một giao diện người dùng như: +RDP +SSH +VNC +NX +XDMCP Chúng ta cùng xem qua cách … Read moreRemmina Remote Desktop Client – Ứng dụng điều khiển Desktop trên Ubuntu