Các phương pháp cài đặt Hệ điều hành Ubuntu

Ở phạm vi Series bài viết hướng người dùng thay thế Windows bằng Linux. Chúng ta sẽ quan tâm đến Phương pháp cài đặt Ubuntu song song ( dual boot ) với Windows. Để cài đặt Ubuntu song song với Windows chúng ta có 2 phương pháp : – Cài Ubuntu song song Windows bằng … Read moreCác phương pháp cài đặt Hệ điều hành Ubuntu