Xử lý sự kiện trong Java Swing

Sự kiện ( Event ) là gì ? Sự kiện trong chương trình, là một sự thay đổi trạng thái của đối tượng do người dùng tương tác trên giao diện chương trình tạo ra. Ví dụ như việc nhập ký tự thông qua bàn phím, nhấn vào một button… Tiếp theo, chúng ta sẽ … Read moreXử lý sự kiện trong Java Swing