Layout trong Java Swing

Layout trong Java Swing là sự sắp xếp các thành phần JComponent bên trong Container theo từng phương cách nhất định. Tác vụ sắp xếp nói trên được thực hiện tự động bởi Layout Manager. Bài viết về các lớp Layout Manager căn bản trong Java Swing : FlowLayout BoxLayout BorderLayout GridLayout

Tổng kết Hướng đối tượng – Lập trình Giao diện với Java

Trong bài viết này kynangcntt.info sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết bài tập.   YÊU CẦU: 1. Định nghĩa IMedia với phương thức tính tiền thuê trả về số tiền thuê = số ngày thuê * 5000 2. Xây dựng lớp MultiMediaItem với các thuộc tính và phương thức như hình, hiện thức giao diện … Read moreTổng kết Hướng đối tượng – Lập trình Giao diện với Java

Java Swing JRadio Button

Danh sách bài viết về thành phần giao diện Java Swing : JTable JRadioButton JCheckBox JList JComboBox Trong bài viết này kynangcntt.info sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng của điều khiển JRadioButton được minh họa như trong hình sau:   Chương trình trên hiển thị giới tính được chọn bởi người sử dụng … Read moreJava Swing JRadio Button

Java Swing JCheckBox

Danh sách bài viết về thành phần giao diện Java Swing : JTable JRadioButton JCheckBox JList JComboBox Trong bài viết này kynangcntt.info hướng dẫn các bạn cách thức sử dụng điều khiển JCheckBox được minh họa như trong hình sau:   Chương trình trên thực hiện chức năng hiển thị những sở thích được người dùng … Read moreJava Swing JCheckBox

Java Swing JList

Danh sách bài viết về thành phần giao diện Java Swing : JTable JRadioButton JCheckBox JList JComboBox Trong bài viết này kynangcntt.info sẽ hướng dẫn các bạn một số các chức năng của JList được mô tả như trong hình sau:   Bài này hướng dẫn các bạn xây dựng một cửa sổ chứa hai  điều … Read moreJava Swing JList

Java Swing JComboBox

Danh sách bài viết về thành phần giao diện Java Swing : JTable JRadioButton JCheckBox JList JComboBox Trong bài viết này kynangcntt.info sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các chức năng trên đối tượng JComboBox được hiện thực hiện như hình sau: Trong hình này chúng ta sẽ thực hiện các chức năng thông qua … Read moreJava Swing JComboBox