Tại sao nên sử dụng Linux thay thế cho Windows

Đây là bài viết đầu tiên trong Series : Sử dụng Linux thay thế Windows. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu và phân tích các vấn đề sau : – Hệ điều hành Linux ? – Những ưu – nhược điểm của hệ điều hành nhân Linux so với Windows. – Những khác biệt cơ bản giữa … Read moreTại sao nên sử dụng Linux thay thế cho Windows