Cách sao lưu dữ liệu Gmail sang Outlook Mail

Các bước sao lưu dữ liệu từ Gmail sang Outlook Mail :

1.Đăng ký Outlook Mail tại địa chỉ sau : https://goo.gl/T2yZ0l

Điền đầy đủ thông tin, sau đó chọn Create Account.

 

FireShot Capture 3 - Microsoft account_ - https___signup.live.com_signup

Trình đăng ký sẽ chuyển sang trang Tùy chọn Ngôn ngữ và Múi giờ. Trước khi hoàn tất việc đăng ký.

FireShot Capture 4 - Outlook - https___outlook.live.com_owa_languageselection.aspx

Sau khi, quá trình đăng ký hoàn tất.

Lần lượt thực hiện các bước như hình. Để cấu hình Outlook Mail nhận dữ liệu từ Email chính.

FireShot Capture 5 - Mail - Khột Trần Văn - Outlook - https___outlook.live.com_owa_  Untitled2

Untitled1

Hoàn tất các bước trên, Outlook sẽ chuyển sang trang đăng nhập vào địa chỉ Gmail.

Thực hiện thao tác đăng nhập vào địa chỉ Email cần sao lưu sang Outlook.
( Nếu đã đăng nhập từ trước, thì có thể bỏ qua bước này )
Sau đó chấp nhận cho Outlook truy cập vào Email như hình.

FireShot Capture 9 - Sign in - Google Accounts_ - https___accounts.google.com_ServiceLogin FireShot Capture 8 - Yêu cầu giấy phép_ - https___accounts.google.com_o_oauth2_auth

Đến đây việc tùy chỉnh gần như hoàn tất.

Tiếp theo quay lại Outlook chúng ta sẽ thấy các thư ở Gmail đã được sao lưu về Outlook.

Enjoy.