Làm quen với giao diện Unity của Ubuntu

 

Ngay sau khi cài đặt, bạn đã có gần như một hệ thống hoàn chỉnh với đầy đủ Driver và các phần mềm cơ bản phục vụ công việc. Giờ thì bắt đầu làm quen với giao diện Unity của Ubuntu nào ;).

Đây là giao diện Unity Desktop của Ubuntu. Với các thành phần chính :
– Thanh Launcher : Nơi ghim các ứng dụng hay dùng.
– Thanh Menu : Chứa các thông tin cơ bản – Menu ứng dụng.
– Dash Home : Lối tắt vào khay ứng dụng, tương tự như Start Menu trên Windows, hay Launcher trên OS X.

Desktop Unity

Giao diện Setting, tất cả cài đặt hệ thống sẽ tập trung vào đây.

Setting Unity

Giao diện Kho Ứng dụng Ubuntu Software.

U Software

Và một chương trình có thể nói không thể thiếu của Linux 😉
Terminal ( Chương trình dòng lệnh )

Terminal

Kết thúc bài này ở đây, chúng ta sẽ đến với một bài mới khá thú vị Cài đặt ứng dụng đầu tiên với Terminal 😉