Nén và giải nén trên Ubuntu

Trên Windows chúng ta đã quá quen thuộc với Winrar hay 7-Zip dùng để nén và giải nén tập tin, thư mục.

Với Ubuntu trong gói cài đặt Hệ điều hành, Ubuntu cài đặt mặc định Archive Manager. Archive Manager có nhiều tiện ích và hổ trợ nhiều định dạng file nén. Nhưng mặc định Archive Manager không hổ trợ các định dạng như : zip, rar… vì các định dạng này mang tính thương mai và sở hữu từ một bên thứ 3.

Do đó, chúng ta phải cài thêm 1 số gói nhỏ, để Archive Manager có thể hổ trợ định dạng tập tin như zip và rar.

Mở Terminal ( Ctrl + Alt + T ) và chạy lệnh sau :

sudo apt-get install p7zip-full p7zip-rar unrar-free

Hướng dẫn nén và giải nén tập tin, thư mục với Archive Manager :

Để nén tập tin, thư mục bạn mở Archive Manager trước.

Sau đó, kéo tập tin hoặc thư mục cần nén vào cửa sổ Archive Manager. Chọn Create Archive.

Keo tha

Create Archive

Chọn định dạng tập tin nén : zip, rar, tar hay war ….

Config file archive

Nhấn Save để nén tập tin / thư mục.

Việc giải nén, đơn giản hơn. Khi chỉ cần chuột phải vào tập tin nén và chọn Extract Here. 😉

Extract